Pengenalan

YAYASAN MUKHRIZ adalah sebuah organisasi tidak berasaskan keuntungan yang ditubuhkan pada 24 Julai 2019 oleh pengasasnya Mas Suhaizul Nizam Bin Zakaria yang selama ini bergiat aktif dalam beberapa organisasi kebajikan lainnya di dalam dan di luar negara terutama di selatan Thailand dan Aceh, Indonesia.

Penubuhan YAYASAN MUKHRIZ adalah untuk melaksanakan kerja-kerja amal bagi membantu warganegara Malaysia yang memerlukan dengan menggunapakai konsep DARI MALAYSIA KEPADA MALAYSIA.

Penubuhan YAYASAN MUKHRIZ adalah untuk melaksanakan kerja-kerja amal berkaitan kemudahan pendidikan untuk warganegara Malaysia terutama pelajar berpotensi yang dilanda kemiskinan keluarga, sekolah, dan pusat pendidikan, pusat penjagaan untuk golongan kurang upaya dan warga emas, tempat perlindungan untuk ibu tunggal, rumah ibadat Islam dan lain-lain. Pada masa sama mewujudkan peluang pengagihan kekayaan ekonomi yang lebih saksama di kalangan warganegara dan organisasi bukan kerajaan (NGO) lain dalam membantu mangsa bencana alam serta pelbagai aktiviti kesejahteraan dan sosial di Malaysia.

Pada awal penubuhan, sebanyak RM1,000,000.00 telah diterima oleh Yayasan daripada beberapa individu dan syarikat swasta untuk dijalankan aktiviti kerja amal serta disalurkan bagi membantu mereka yang memerlukan.

YAYASAN MUKHRIZ akan terus bekerjasama dengan masyarakat, syarikat swasta dan agensi kerajaan berkaitan untuk mendapatkan lebih banyak dana dengan tujuan untuk terus membantu golongan kurang bernasib baik dalam usaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Juga pelaksanaan beberapa program Yayasan seperti program 100 MASJID 100 VAN JENAZAH, program SANTUNI GELANDANGAN (ibu kota Kuala Lumpur), program ANAK ANGKAT YATIM PIATU.

MISI

Menjadi pemangkin kepada rakyat termiskin di Malaysia untuk membebaskan diri daripada kemiskinan dengan membantu dan menyokong mereka dalam apa jua cara yang perlu yang akhirnya akan meningkatkan taraf kehidupan harian mereka.

VISI

Menjadi salah satu yayasan utama di Malaysia yang memainkan peranan dalam merapatkan perhubungan antara pertubuhan, institusi awam dan swasta dengan masyarakat dalam usaha membasmi kemiskinan negara.